Tin tức

Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu, ai sẽ chịu thiệt?

Ngày đăng: 09:48:00 26-06-2018

Khách hàng chính là đối tượng chịu thiệt thòi đầu tiên đó là vừa mất phí vừa mất quyền lợi bảo vệ. Bởi để đảm bảo mọi quyền lợi bảo hiểm thì hợp đồng phải được đóng phí đều đặn và duy trì đến lúc đáo hạn. Như vậy với một hợp đồng bảo hiểm dài hạn mà khách hàng dừng giữa chừng chắc chắn sẽ không đảm bảo được các quyền lợi bảo hiểm. Đặc biệt, nếu khách hàng dừng hợp đồng trong 2 năm đầu thì khách hàng sẽ không  nhận được một khoản tiền nào, dù trong 2 năm đó, số tiền khách hàng đóng hàng tháng không hề thay đổi.

Sau 2 năm, giá trị hoàn lại sẽ dần được hình thành, và khách hàng  sẽ bắt đầu nhận được giá trị hoàn lại nếu chấm dứt hợp đồng sớm. Tuy nhiên, số tiền đó sẽ rất thấp so với khoản phí đã đóng vì đã trừ đi các chi phí khác. Vì thế mà nhiều người có những suy nghĩ không tốt và sai lệch về bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, tất cả những chính sách này đã được qui định rất rõ ràng trong hợp đồng bảo hiểm và khách hàng cũng nên hiểu là khi đã đồng ý ký kết hợp đồng thì phải tuân thủ theo mọi điều khoản trong hợp đồng để tránh mất quyền lợi.

Đặc biệt, thiệt hại lớn nhất với người tham gia bảo hiểm là không còn được bảo vệ trước rủi ro cuộc sống bởi rủi ro không còn được chuyển giao cho công ty bảo hiểm nữa.

Dừng hợp đồng bảo hiểm từ những năm đầu, ai sẽ chịu thiệt?

Công ty bảo hiểm?

Dừng hợp đồng bảo hiểm giữa chừng không chỉ là thiệt hại cho khách hàng mà còn ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến thương hiệu của công ty bảo hiểm. Ngoài ra, để có được khách hàng đến khi ký hết hợp đồng và có thể duy trì hợp đồng bảo hiểm trong thời gian dài và bảo vệ khách hàng bất kỳ thời điểm nào, ngay cả trong 21 ngày cân nhắc thì tốn kém rất nhiều chi phí như:

  • Chi phí ban đầu
  • Chi phí khai thác sp bổ sung
  • Chi phí quản lý hợp đồng
  • Chi phí bảo hiểm rủi ro
  • Chi phí quản lý quỹ
  • Chi phí hủy bỏ hợp đồng
  • Chi phí rút 1 phần Giá trị quỹ hợp đồng
  • Chi phí chuyển đổi quỹ…

Và những chi phí này được chi ra từng kỳ trong suốt thời hạn hợp đồng, thông thường những năm đầu thì chi phí cao hơn những năm về sau. Vậy nên khi khách hàng dừng hợp đồng sớm, nhất là trong những năm đầu thì công ty bảo hiểm sẽ phải chịu lỗ.

Hợp đồng bảo hiểm bị hủy giữa chừng, cả khách hàng và công ty bảo hiểm đều phải chịu thiệt hại không nhỏ. Công ty bảo hiểm bị mất uy tín và chưa thu hồi được chi phí đã bỏ ra, còn khách hàng không những bị mất số phí đóng vào mà còn bị mất quyền lợi bảo hiểm.

Bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm rất thiết thực, giúp chúng ta ổn định cuộc sống trước mọi rủi ro, là sản phẩm huy động vốn và đem đi đầu tư của công ty bảo hiểm, góp phần xây dựng nên kinh tế xã hội Việt Nam.

Vậy tất cả mọi người hãy có trách nhiệm với chính sản phẩm mình mua, với chính sản phẩm mình tư vấn để nó phát huy giá trị cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe, thân thể, tính mạng con người.

Theo thị trường tài chính Việt Nam

Gọi cho tôi